Start > Städ
......
Bygg


Servicepoolen erbjuder en rad tjänster för att underlätta trädgårdsarbetet för er.
Exempel på tjänster är:

- Gräsklippning
- Rensa rabatter
- Häcktrimning
- Röjning
- Trädfällning
- Bortforsling av avfall

Inom vår byggverksamhet kan vi också hjälpa er med olika anläggningsarbeten som grävning, schaktning, plattsättning, trädäck och anläggning av utemiljöer.
Ni kan givetvis också abonnera på tjänsterna till lägre priser.


040-643 55 00 / info@service-poolen.se / Carl Gustafs väg 16/ Box 17587 / 200 10 Malmö