Start > Flytt
......
Bygg


Ert bohag magasineras på vårt varmlager i ett förslutet system bestående av träcontainers.
Där emballeras det med wellpapp, bubbelplast eller möbelfilt. Det är väldigt viktigt att se till att det inte blir tryckskador på möblerna. Därför använder vi oss av principen att hellre använda för mycket möbelfilt än för lite. Magasinet är naturligtvis helt fuktfritt och Anticimex utför förebyggande kontroll mot skadedjur. Vi har specialskydd för soffor, pianon, sängar, flyglar och tavlor.

     
Magasinering  

Vi förvarar ert bohag så länge ni vill och det finns ingen tidsbegränsning på magasineringen.
Om ni behöver hämta någonting av ert magasinerade bohag är det bara att avisera så hjälper vi er. En mindre avgift tas ut per gång.

Våra lokaler är skräddarsydda för ändamålsenlig hantering och bättre tillgänglighet av bohag för såväl företags- som privatkunder.

040-643 55 00 / info@service-poolen.se / Carl Gustafs väg 16/ Box 175 87 / 200 10 Malmö